PL EN

Aktualności

Ranking Kancelarii Prawniczych 2018

26.04.2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w 16. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita, Profesor Ryszard Skubisz po raz kolejny otrzymał indywidualną rekomendację w kategorii „Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie”.

Uroczyste rozdanie nagród Rankingu Kancelarii Prawniczych 2018 odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne są na stronie dziennika Rzeczpospolita.


Życzenia wielkanocne

29.03.2018


Praca dla Studentów / Warszawa

21.03.2018

Jeżeli jesteś studentem studiów prawniczych, władasz językiem angielskim przynajmniej na poziomie bardzo dobrym i chciałbyś odbyć praktyki w naszej kancelarii, wyślij swoje CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: warsaw@skubisz.pl.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


„Kancelaria Roku 2018 w Polsce w kategorii Znaki Towarowe”

13.03.2018

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Skubisz otrzymała nagrodę „Kancelaria Roku 2018 w Polsce w kategorii Znaki Towarowe” (Trade Mark Prosecution Firm of the Year 2018 for Poland) przyznaną przez Managing Intellectual Property.


Wywiad z dr. Michałem Mazurkiem w Rzeczpospolita TV

09.01.2018

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu przeprowadzonego przez Rzeczpospolita TV z dr. Michałem Mazurkiem, w którym omówione zostały zagadnienia związane ze znakami towarowymi.


Zaproszenie na konferencję "Znaki towarowe i ich ochrona"

02.01.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów chciałbym zaprosić na Konferencję Znaki towarowe i ich ochrona. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Lublinie. Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać na stronie internetowej (klikając TUTAJ). Na konferencję zapraszamy całe środowisko naukowe prawa własności intelektualnej. Prosiłbym bardzo o przekazanie informacji o zbliżającym się wydarzeniu Państwa współpracownikom na forum np. zebrania zespołu, katedry, czy zakładu. Proszę też o zachęcenie ich do udziału w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla każdej osoby. Zapraszamy więc pracowników naukowych, doktorantów, rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką ochrony znaków towarowych. Jednocześnie pragnę podkreślić, że organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów udziału w Konferencji. Organizatorzy wystawią zainteresowanym uczestnikom zaświadczenia o udziale, jeśli będą obecni podczas całej konferencji. Oczywiście potwierdzimy udział w konferencji na dokumentach wymaganych do przedstawienia na uczelni (tzw. „delegacje”), jeżeli będą prawidłowo wypełnione.

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego, który jest dostępny TUTAJ. Na podstawie wypełnionego formularza przygotujemy i wyślemy do Państwa imienne zaproszenia z programem obrad.

Liczba uczestników jest planowana na 200 osób. Jeśli ten pułap zostanie osiągnięty uczestnictwo w konferencji nie będzie możliwe. Formularz rejestracyjny wyłączy się. O możliwości wzięcia udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Niniejsze zaproszenie dotyczy uczestnictwa biernego.

Organizatorzy planują wydanie monografii pokonferencyjnej nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Szczegóły z tym związane, podobnie jak program wydarzenia, pojawią się wkrótce na stronie konferencji: www.ochronaznakow.edu.pl

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz


Wyrok Sądu UE w połączonych sprawach T-101/15 i T-102/15 RED BULL GMBH vs. EUIPO

11.12.2017

Zapraszamy do zapoznania się z wyrokiem Sądu UE z dnia 30 listopada 2017 r. w połączonych sprawach T-101/15 i T-102/15 RED BULL GMBH vs. EUIPO, w której brali udział prawnicy z naszej kancelarii

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf…

Dodatkowo zachęcamy do lektury artykułów prasowych na ten temat:

World Intellectual Property Review

Frankfurter allgemeine

Puls Biznesu


36. seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych

02.10.2017

W dniach 18-22 września 2017 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się 36. seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych.

Wśród czynnych uczestników nie zabrakło pracowników naszej Kancelarii, którzy wystąpili z następującymi zagadnieniami:

  • Celowość utrzymania ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia w ustawie prawo własności przemysłowej (prof. Ryszard Skubisz);
  • Rozpowszechnienie oznaczenia jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego w orzecznictwie unijnym (dr Michał Mazurek);
  • Usunięcie znaku identyfikacyjnego z towaru a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy na przykładzie orzecznictwa TSUE (dr Jarosław Dudzik);
  • Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie znaków towarowych (skutki wyroku SN w sprawie „milksełko”) w świetle regulacji krajowych i unijnych (r.pr. Szymon Karpierz).

Konferencja naukowa pt. "Własność intelektualna w działalności gospodarczej".

27.09.2017

W dniach 10-11 marca 2017 roku w Lublinie odbyła się konferencja naukowa, której tematykę organizatorzy zakreślili stosunkowo szeroko. Obejmowała ona niemal cały obszar własności intelektualnej – tzn. patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji, prawa autorskie oraz pokrewne czy też zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz był moderatorem panelu poświęconego „Handlowym aspektom własności przemysłowej”.


Konferencja Urzędu Patentowego RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

27.09.2017

W dniu 26 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej: znaki towarowe w czasach hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layout’ów”.

Tematyka Konferencji dotyczyła znaków towarowych i wzorów przemysłowych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości  – w szczególności nowych technologii, najnowszych trendów w reklamie, prowadzenia działalności biznesowej w internecie. Planowane prelekcje i panel mają na celu zwrócenie uwagi na aktualne prawo i orzecznictwo w zakresie własności intelektualnej oraz wyzwania przed jakimi stoi system ochrony praw wyłącznych właśnie w obliczu wzmiankowanych nowych technologii i trendów.

Prof. dr. hab. Ryszard Skubisz wziął udział w panelu ekspertów z udziałem m.in. przedstawicieli mediów społecznościowych (Twitter, Facebook), aplikacji mobilnych /wyszukiwarek (Google) – branż, które kreują przyszłość i rodzą pytania w zakresie potrzebnych rozwiązań prawnych.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Cyfryzacji.


Prawnicy z kancelarii SKUBISZ prelegentami 35. Seminarium Urzędu Patentowego RP adresowanego do rzeczników patentowych szkół wyższych oraz wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej”, które odbyło się w dniach 12-16 września 2016 r. w Cedzynie koło Kielc .

16.09.2016

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz i dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska (SKS) wygłosili wykład pt.Nowa dyrektywa o znakach towarowych. Charakterystyka ogólna i wybrane problemy”

Dr Jarosław Dudzik oraz dr Michał Mazurek poprowadzili warsztaty pt” Użycie symboli narodowych jako elementu znaków towarowych”

Dr Michał Mazurek wygłosił wykład pt. „Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jako przeszkoda rejestracji unijnego znaku towarowego”

Dr Jarosław Dudzik wygłosił wykład pt. Import równoległy produktów farmaceutycznych

Mec. Ewa Jaroszyńska-Kozłowska wygłosiła wykład pt ” Wymogi definicji znaku towarowego jako uzasadnienie odmowy rejestracji”.

Program 35. Seminarium Urzędu Patentowego RP

 


Prawnicy z kancelarii SKUBISZ prelegentami Sympozjum naukowego "Znaki towarowe w Unii Europejskiej" organizowanego przez Urząd Patentowy.

13.06.2016

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz będzie uczestnikiem panelu nt. Zasady jednolitości znaku towarowego” podczas Sympozjum naukowego „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”, które odbędzie się 21 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Z kolei Dr Jarosław Dudzik i Dr Michał Mazurek poprowadzą panel „Sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami w kontekście najnowszego orzecznictwa unijnego”.

Szczegółowy program sympozjum:
Program Sympozjum naukowe „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”


Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Własności Intelektualnej oraz Międzynarodowa Konferencja Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii.

17.10.2015

W dniach 16-17 października 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się pierwszy ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Własności Intelektualnej pt. „Współczesne tendencje rozwoju prawa własności intelektualnej”. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz wygłosił referat pod tytułem:Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Ocena z punktu widzenia Konstytucji”.


Konferencja „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

18.09.2015

W dniach 17-18 września 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości transgranicznej zorganizowana przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
Prof. Ryszard Skubisz wygłosił referat „Podrabianie produktów oraz znaków towarowych – problem marginalny czy realne zagrożenie w ramach przestępczości zorganizowanej”.

 


Konferencja w UOKiK z okazji 25-lecia prawa konkurencji w wolnej Polsce.

15.04.2015

W dniach 13-15.04.2015 r. w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbył się kongres organizowany w kon­tek­ście 25 lat transformacji, w tym tworzenia normatywnych podstaw ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji w warunkach gospodarki rynkowej.
Prof. dr hab. Ryszard Skubisz wygłosił referat pt. Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym”.

Program Kongresu