Lista publikacji Anny Grzywacz

Problematyka wymogu oryginalności w prawie autorskim w świetle orzecznictwa Unii Europejskiej, Polski i Hiszpanii

w: Przegląd Prawno- Ekonomiczny, 2018, nr 43

Przegląd Prawno-Ekonomiczny. Review of Law, Business & Economics

Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

w: Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2018, nr 25

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Zeszty 25

Problematyka wymogu graficznej przedstawialności niekonwencjonalnych znaków towarowych

w: Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 40

Przegląd Prawno-Ekonomiczny. Review of Law, Business & Economics

Dopuszczalność́ i charakter prawny instytucji prokury łącznej niewłaściwej w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 16 grudnia 2016 r.

w: Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2017, nr 21

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. Zeszyt 21