Lista publikacji Ewy Jaroszyńskiej-Kozłowskiej

Import równoległy przepakowanych produktów leczniczych – orzecznictwo sądów polskich w sprawie Movalis, (współautor z J. Dudzik)

w: Czasopismo Aptekarskie, nr 3 Marzec 2015.

czasopismo-aptekarskie

Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego przez używanie podobnego zarejestrowanego znaku towarowego (współautor z R. Skubisz)

w: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, Zeszyt 38, , 17.09.2014, Cedzyna

Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami. Zeszyt 38

Tłumaczenie wyroku Trybunału z 03.12.1981 r. (sprawa 1/81) poz. 2 oraz wyroku Trybunału 08.04.2003 r. (sprawa C-244/00) poz. 20.

w: Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (red. R. Skubisz), Warszawa 2015

Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Red. Ryszard Skubisz

Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu” (współautor M. Trzebiatowski)

w: Monitor Prawniczy 1/2009

monitor-prawniczy