DR HANNA MARCZEWSKA, LL.M. – adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doktor nauk prawnych (ukończyła studia doktoranckie i obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).

Ukończyła z wyróżnieniem studia LL.M. (Master of International and Comparative Law) na Vrije Universiteit Brussel w Belgii. Wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie prawa własności intelektualnej rozwijała w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie oraz w Academy of European Law w Trewirze. Absolwentka British Centre for English and European Legal Studies, utworzonego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Cambridge oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych oraz jako in-house lawyer w największej na świecie spółce z branży chemicznej.

Specjalizuje się w prawie znaków towarowych, prawie wzorów przemysłowych oraz prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doradza Klientom krajowym i zagranicznym przy zawieraniu umów o przeniesienie praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych. Prowadzi sprawy związane z naruszeniem praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz z czynami nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Sądem Unii Europejskiej. Ponadto ma duże doświadczenie w doradztwie dla firm farmaceutycznych w sprawach importu równoległego produktów leczniczych.

Autorka publikacji naukowych z prawa Unii Europejskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

  • przygotowywanie umów i ugód z zakresu znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i prawa autorskiego
  • przygotowanie, dla jednego z największych przewoźników w Polsce, umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu oraz do know-how
  • opracowanie strategii ochrony prawnej nowych opakowań wszystkich produktów wiodącego producenta wyrobów higienicznych w Polsce
  • prowadzenie, w imieniu lidera branży wydawniczej, kilkunastu spraw o unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe, w tym reprezentacja na wszystkich szczeblach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
  • doradztwo prawne polskiemu liderowi importu równoległego produktów leczniczych w bieżących sprawach związanych z importem równoległym, w tym sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień z pogranicza prawa UE, prawa farmaceutycznego i prawa administracyjnego
  • skuteczne odparcie sprzeciwów uprawnionych do znaków towarowych wobec importu równoległego produktów leczniczych w dziesiątkach spraw

Prawo konkurencji Unii Europejskiej

w: Podręcznik Prawa Unii Europejskiej, pod red. A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Wyd. 1, Warszawa 2017 r.

Unijne reguły pomocy publicznej

w: Podręcznik Prawa Unii Europejskiej, pod red. A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Wyd. 1, Warszawa 2017 r.

Ograniczenia swobód rynku wewnętrznego i ich horyzontalna bezpośrednia skuteczność w kontekście "złotej akcji"

w: Prawo Europejskie w Praktyce, Nr 10, 2014 r.

Wygrana Niemiec przed Trybunałem Sprawiedliwości UE: mniejszość blokująca z Volkswagengesetz (na razie) utrzymana

w: Prawo Europejskie w Praktyce, Nr 2, 2014 r.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE DR HANNY MARCZEWSKIEJ, LL.M.