36. seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych

Data publikacji: 02/10/2017 |  Kategorie: Wydarzenia

W dniach 18-22 września 2017 r. w Cedzynie k. Kielc odbyło się 36. seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych.

Wśród czynnych uczestników nie zabrakło pracowników naszej Kancelarii, którzy wystąpili z następującymi zagadnieniami:

  • Celowość utrzymania ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia w ustawie prawo własności przemysłowej (prof. Ryszard Skubisz);
  • Rozpowszechnienie oznaczenia jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego w orzecznictwie unijnym (dr Michał Mazurek);
  • Usunięcie znaku identyfikacyjnego z towaru a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy na przykładzie orzecznictwa TSUE (dr Jarosław Dudzik);
  • Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie znaków towarowych (skutki wyroku SN w sprawie „milksełko”) w świetle regulacji krajowych i unijnych (r.pr. Szymon Karpierz).

UDOSTĘPNIJ