Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa świadczy usługi prawne z zakresu wynalazków i wzorów użytkowych

  • Kancelaria reprezentuje klientów wspólnie z rzecznikami patentowymi wyspecjalizowanymi w określonej dziedzinie (np. chemia, budownictwo, elektronika itd.) we wszystkich sprawach z obszaru prawa patentowego.

  • Prawo patentowe jest bowiem tą dziedziną własności intelektualnej gdzie doradzanie przedsiębiorcom oraz ich reprezentowanie przed Urzędem Patentowym lub sądami wymaga, obok znajomości przepisów obowiązującego prawa, także wiedzy technicznej.

  • Prawnicy kancelarii przygotowują na zlecenie umowy o przeniesieniu praw do uzyskania patentu, praw ochronnych na wzory użytkowe jak również umowy licencji patentowychumowy know-how. Doradzają również w przypadku wnoszenia wymienionych dóbr niematerialnych, jako aportu do spółek prawa handlowego.

  • Prawnicy kancelarii reprezentują klientów we wszystkich sprawach dotyczących naruszenia patentu, jak również doradzają w zakresie strategii postępowania dotyczącej naruszenia patentu i innych praw własności przemysłowej. Mają szczególne doświadczenie w zakresie postępowania zabezpieczającego w obszarze praw własności przemysłowej.