Rynek farmaceutyczny

Prawnicy Kancelarii Skubisz posiadają wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem i reprezentacją Klientów w sprawach dotyczących rynku farmaceutycznego.

  • W szczególności reprezentowaliśmy naszych Klientów lub doradzaliśmy Im w sprawach dotyczących wprowadzania do obrotu produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznychsuplementów diety, naruszenia praw do znaku towarowego dla produktów farmaceutycznych oraz zgodności przepisów polskiego prawa farmaceutycznego z prawem UE.

  • Prowadząc te sprawy doradzamy i reprezentujemy Klientów, którymi są zarówno producenci produktów farmaceutycznych, jak również przedsiębiorcy prowadzący hurtowy obrót takimi produktami.

Główne usługi

01

Porady
i opinie prawne

Udzielamy porad oraz sporządzamy specjalistyczne opinie prawne dotyczące oceny zgodności planowanych lub podejmowanych działań z przepisami prawa farmaceutycznego oraz dotyczących ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i suplementów diety

02

Opiniowanie

Opiniujemy projekty komunikatów marketingowych i reklam dotyczących produktów leczniczych oraz działalności aptek.

03

Reprezentacja

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących działań polegających na wprowadzaniu do obrotu i reklamie produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i suplementów diety, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w każdej fazie postępowania sądowego. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach przed organami rejestracyjnymi dla produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) oraz organami kontroli i nadzoru rynku farmaceutycznego (Główny Inspektor Farmaceutyczny).

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego