Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Prawnicy Kancelarii Skubisz posiadają bogate doświadczenie związane z doradztwem i reprezentacją Klientów w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

  • Reprezentowaliśmy naszych Klientów lub doradzaliśmy Im w sprawach uznawanych obecnie za kamienie milowe w rozwoju polskiego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  • Sprawy z tego obszaru, którymi zajmowaliśmy się w dotychczasowej praktyce, dotyczyły m. in. czynów polegających na wprowadzającym w błąd oznaczaniu produktów, nieuczciwej reklamy, a także nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji takich jak chociażby zakłócenie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  • Prowadząc te sprawy, doradzaliśmy i reprezentowaliśmy Klientów, którymi są zarówno globalni producenci towarów codziennego użytku, jak również innowacyjni polscy przedsiębiorcy zainteresowani ochroną tworzonych produktów.

  • W omawianym obszarze nasi Prawnicy łączą praktykę prowadzenia sporów o czyny nieuczciwej konkurencji z aktywnością naukową. Ich nazwiska można odnaleźć wśród autorów wiodących publikacji dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym również pierwszego polskiego Komentarza do obowiązujących przepisów, jak również wśród prelegentów na konferencjach naukowych i branżowych. Zaangażowanie naukowe umożliwia nam śledzenie na bieżąco rozwoju prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w innych państwach, a dzięki temu adaptowanie przyjmowanych tam rozwiązań do prawa polskiego.

Główne usługi

01

Ochrona
interesów Klientów

Ocena planowanych lub podejmowanych działań w celu ochrony interesów Klientów przed czynami nieuczciwej konkurencji oraz zapewnienia zgodności ich działań z przepisami prawa;

02

Umowy

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów, porozumień i regulaminów

03

Opiniowanie

Opiniujemy projekty opakowań, etykiet oraz projektów komunikatów marketingowych i reklam

04

Porady
i opinie prawne

Udzielamy porady oraz sporządzamy specjalistyczne opinii prawnych z obszaru prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

05

Reprezentacja

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w każdej fazie postępowania sądowego

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego

Aktualności związane z zwalczaniem nieuczciwej konkurencji