Prawo autorskie i prawa pokrewne

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa wspiera Klientów w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

  • Prawo autorskie jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin prawa. Nie ma aktualnie uczestników życia gospodarczego, którzy nie stykaliby się z prawem autorskim. Zakres tej dziedziny obejmuje technologie cyfrowe, w tym programy komputeroweutwory audiowizualne. Ważne znaczenie mają przedmioty praw pokrewnych, w tym także nadania radiowe i telewizyjne, fonogramywideogramy.

  • Prawnicy SKUBISZ Kancelaria Prawno-Patentowa posiadają bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawniczych z dziedziny praw autorskich i pokrewnych. Obejmuje ono w szczególności coraz częściej pojawiające się problemy stosunków prawnych z „elementem obcym”, a więc przypadki korzystania z praw autorskich na terenie więcej aniżeli jednego państwa bądź zawierania umów pomiędzy podmiotami pochodzącymi z różnych państw.

  • SKUBISZ Kancelaria Prawno-Patentowa zapewnia kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotom reprezentującym twórców (organizacje zbiorowego zarządzania), jak również samym autorom, a ponadto wydawcomproducentom.

Główne usługi

01

Opinie prawne
i ekspertyzy

Kancelaria przygotowuje opinie prawne w zakresie: spełniania przez dobro niematerialne przesłanek uznania za utwór lub przedmiot praw pokrewnych, oceny naruszenia praw autorskich, w tym plagiatu i autoplagiatu, ochrony poza granicami konkretnego państwa, czasu trwania praw autorskich, dozwolonego użytku publicznego i prywatnego.

02

Umowy

Pracownicy Kancelarii przygotowują na zlecenie Klientów: umowy wydawnicze, umowy przenoszące prawa autorskie majątkowe, umowy o stworzenie utworów, umowy licencyjne, umowy o wspólności praw, umowy o zarządzanie prawami autorskimi. Oferujemy pomoc w tworzeniu umów założycielskich spółek handlowych, których elementem jest wniesienie aportem praw autorskich majątkowych.

03

Reprezentacja

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących praw autorskich i pokrewnych przed krajowymi i zagranicznymi sądami i trybunałami (w tym TSUE). Prowadzimy postępowania mediacyjne. Kancelaria oferuje zastępstwo procesowe w postępowaniach dotyczących praw autorskich osobistych i majątkowych.

04

Szkolenia

Prowadzimy kompleksowe szkolenia z zakresu prawa autorskiego dla przedsiębiorców, instytucji kultury obejmujące materię korzystania z utworów, dozwolonego użytku, umów w dziedzinie prawa autorskiego, praw pokrewnych, wyczerpania prawa. Pracownicy Kancelarii posiadają znaczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry zarządzającej spółkami handlowymi, osób wykonujących wolne zawody związane z prawem autorskim.

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego

Aktualności związane z prawem autorskim