Wzory przemysłowe

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa świadczy usługi prawne z zakresu wzorów przemysłowych

  • Wzory przemysłowe stają się w ostatnich latach szczególnie cennym składnikiem majątku przedsiębiorstw. Wygląd produktów może być bowiem znaczącym czynnikiem przyciągania uwagi klientów do określonych towarów. Wzrost znaczenia wzorów przemysłowych, a co za tym idzie ich ochrony prawnej, znajduje wyraz w rosnącej liczbie wniosków o rejestrację wzorów w Polsce, jak również w Unii Europejskiej. Konsekwencją rosnącej liczby tytułów ochronnych jak również zainteresowania wzorami przemysłowymi jest wzrastająca liczba procesów z tytułu naruszenia praw z rejestracji tych wzorów. Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów przed Urzędem Patentowym i przed Europejskim Urzędem do spraw Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante. Występują także w postępowaniach dotyczących naruszenia praw z rejestracji unijnych i krajowych wzorów przemysłowych. Przygotowują również umowy dotyczące tych wzorów.

Główne usługi

01

Rejestracja
wzorów przemysłowych

02

Opinie prawne

03

Monitoring
i zarządzanie

04

Sprawy sporne

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego