Prowadzenie sporów sądowych

W obszarze prowadzenia sporów sądowych nasz Zespół oferuje kompleksowe usługi prawne

  • Ochrona praw i interesów przedsiębiorców niekiedy wymaga wszczęcia sporu sądowego. Z uwagi na specyfikę zarówno praw własności intelektualnej jak i problematyki związanej z nieuczciwą konkurencją, warto prowadzenie tego typu sporów powierzyć wyspecjalizowanej kancelarii.

  • Prawnicy Kancelarii SKUBISZ posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących m.in. prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich i czynów nieuczciwej konkurencji. Reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (w tym Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych), Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto, mają doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami arbitrażowymi, taki jak np. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

  • Unikalne doświadczenie zespołu prawników Kancelarii Skubisz pozwala także na skuteczną obronę w procesach wszczętych przez konkurenta, nierzadko prowadzącą do kontrataku.

  • Specyfiką sporów sądowych związanych z ochroną praw własności intelektualnej jest stosunkowo duża rola postępowania zabezpieczającego oraz informacyjnego. Wynikająca z wieloletniej praktyki wiedza dotycząca tych postępowań, pozwala na podejmowanie właściwych działań, w celu ochrony interesów Klientów, niezależnie od ich sytuacji procesowej.

  • Dużą wagę przywiązujemy do zrozumienia charakteru działalności gospodarczej Klientów, dzięki czemu doradzamy środki prawne, które najlepiej służą osiągnięciu optymalnych celów biznesowych. Jeśli jest to możliwe i korzystne dla naszych Klientów, dążymy do ugodowego zakończenia sporu niezależnie od jego stadium i stopnia skomplikowania.

Główne usługi

01

Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi,
w tym przed sądami wyspecjalizowanymi
w sprawach własności intelektualnej

02

Reprezentowanie Klientów
przed sądami arbitrażowymi;

03

Reprezentowanie Klientów
przed Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym

04

Reprezentowanie Klientów
przed sądami administracyjnymi

05

Reprezentowanie Klientów
przed sądami unijnymi

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego