Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno – Patentowa została założona przez prof. Ryszarda Skubisza w 2002 r. Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, włączając w to prawo reklamy.

Specjalność Kancelarii stanowią problemy na styku prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej w obszarze prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności reprezentowanie Klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe) w Alicante oraz krajowymi sądami (administracyjnymi, cywilnymi, karnymi – w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), a także Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Prawnicy Kancelarii służą Klientom wiedzą i doświadczeniem przy zawieraniu umów licencyjnych, umów delimitacyjnych, umów o prowadzenie wspólnych prac badawczych, umów o przeniesienie praw własności przemysłowej oraz umów dystrybucji towarów.

Doradzamy w zakresie ochrony praw autorskich w dziedzinie elektronicznej eksploatacji dzieł, ochrony prawnej baz danych, prawa reklamy itd.

Sporządzamy również opinie prawne w obszarze prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa konkurencji oraz prawa Unii Europejskiej.

Nasza Kancelaria, a przede wszystkim Prof. Skubisz, jest uznawana za jedną z wiodących w dziedzinie prawa znaków towarowych i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Potwierdzają to otrzymywane od wielu lat nagrody i wyróżnienia.

21

lat doświadczenia

Ponad
3000

zarejestrowanych znaków towarowych

Ponad
300

publikacji naukowych

Ponad
9999

wypitych kaw

Nagrody i wyróżnienia

Nasza praca została doceniona w prestiżowych rankingach