Postępowanie przed EUIPO i Sądami UE

  • Coraz więcej spraw z zakresu prawa znaków towarowych bądź wzorów przemysłowych toczy się nie tylko przed sądami polskimi, ale i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO) oraz Sądami UE czy Trybunałem Sprawiedliwości UE. Częstą praktyką jest obecnie rejestrowanie unijnych znaków towarowych lub wspólnotowych wzorów przemysłowych, które chronione są na terytorium Unii Europejskiej i pozwalają na ochronę marki poza granicami Polski.

  • Prawnicy z Kancelarii SKUBISZ od wielu lat reprezentują Klientów przed EUIPO jak i Sądami UE, dzięki czemu posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu m. in. spraw sprzeciwionych oraz o unieważnienie czy wygaszenie znaków towarowych lub wzorów przemysłowych. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie rejestracji znaków towarowych oraz wzorów jak i ewentualnych dalszych kroków w postaci postępowania sprzeciwowego.  

Główne usługi

01

Rejestracja unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych

02

Postępowanie sprzeciwowe wobec zgłoszenia unijnego znaku towarowego

03

Postępowanie o unieważnienie unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych

04

Postepowanie o wygaszenie unijnych znaków towarowych

05

Konwersja unijnego znaku towarowego na krajowe znaki towarowe

06

Reprezentacja przed Sądami UE i Trybunałem Sprawiedliwości UE