I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka”

Data publikacji: 01/04/2019 |  Kategorie: Wydarzenia

Dnia 8 marca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka”. Miło nam poinformować, że w konferencji wzięło udział dwóch prawników naszej kancelarii: dr  Michał Mazurek, który w panelu eksperckim wygłosił referat pt. „Zdolność odróżniająca a niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów” oraz aplikant radcowski Tomasz Drab, który przedstawił wykład pt. „Transpozycja dyrektywy 2015/2436 do prawa polskiego w zakresie możliwości wykazania używania znaku towarowego poprzez używanie tego znaku jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego”.  Wystąpienie apl. Tomasza Draba uzyskało nagrodę za „najlepszy referat” podczas Konferencji.

dr Michał Mazurek

Tomasz Drab

Konferencja składała się z pięciu paneli, w tym jednego eksperckiego oraz czterech dedykowanych doktorantom. W panelu eksperckim niezwykle ciekawe wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego, Urzędu Patentowego RP, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz środowiska naukowego. Doktoranci przedstawiali swoje referaty w ramach następujących paneli dyskusyjnych: „Niekonwencjonalne znaki towarowe”, „Znaczenie praw własności przemysłowej we współczesnej gospodarce”, Prawo własności przemysłowej w praktyce orzeczniczej” oraz „Ochrona praw własności przemysłowej”. Wystąpienia zarówno ekspertów, jak i doktorantów zostaną opublikowane w Eastern European Journal of Transnational Relations oraz w czasopiśmie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych „Rzecznik Patentowy”.

UDOSTĘPNIJ