Jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Ryszarda Skubisza

Data publikacji: 13/10/2022 |  Kategorie: Aktualności / Wydarzenia

7 października br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbył się uroczysty jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Ryszarda Skubisza.

W wydarzeniu udział wzięli liczni goście, przedstawiciele uczelni, władz wojewódzkich, samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele nauki z wielu ośrodków naukowych oraz praktycy prawa, a także rodzina, przyjaciele, współpracownicy i studenci Jubilata.

W ramach wydarzenia odbyła się laudacja na cześć Jubilata wygłoszona przez prof. Andrzeja Jakubeckiego oraz nastąpiło uroczyste wręczenie księgi jubileuszowej. „In varietate concordia. Księga Jubileuszowa Prof. Ryszarda Skubisza” przygotowało wydawnictwo C.H. Beck pod redakcją E. Całki, A. Jakubeckiego, M. Nazara, A. Niewęgłowskiego, R. Poździka.

Wydarzenie było połączone z konferencją naukową dot. wybranych problemów prawa autorskiego, prawo patentowego i prawa konkurencji. Swoje referaty wygłosili prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, prof. dr hab. Monika Czajkowska-Dąbrowska, dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN oraz dr hab. Dawid Miąsik prof. INP PAN, sędzia Sądu Najwyższego.

Prof. Ryszard Skubisz jest teoretykiem i praktykiem prawa, rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym. Prowadził badania z zakresu prawa spółdzielczego, prawa patentowego, prawa znaków towarowych, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa spółek i prawa europejskiego. Jest autorem ponad 220 publikacji naukowych z prawa cywilnego, handlowego, europejskiego i własności przemysłowej oraz kilkunastu pozycji książkowych. Komentarz prof. Skubisza do ustawy o znakach towarowych znacząco wpłynął na kształt polskiej praktyki w dziedzinie ochrony znaków towarowych. Jest redaktorem i autorem szeregu rozdziałów w „Systemie Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14 a, t. 14 b i t. 14 c”. Jest to najobszerniejsze w literaturze europejskiej dzieło w którym kompleksowo omówiono, polskie i unijne prawo własności przemysłowej.

Jubilat jest związany z Lublinem od ponad 50 lat. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończył studia prawnicze w 1971 r., rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1978 r., stopień doktora habilitowanego otrzymał na UMCS w 1988 r. a tytuł profesora nauk prawnych w 1996 r. Od 1993 r. kieruje Katedrą Prawa Unii Europejskiej, pierwszą katedrą prawa w Polsce, która funkcjonowała w ramach programu Katedr Prawa Europejskiego im. Jean Monnet zorganizowanego przez Komisję Europejską. Profesor do tej pory wypromował 17 doktorów. Był recenzentem w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora.

Profesor Skubisz od 2002 roku prowadzi kancelarię prawno-patentową.

W latach 2001-2005 był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu. Jest odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Galeria zdjęć dostępna jest na naszym profilu Facebookowym: TUTAJ

UDOSTĘPNIJ