ipstars

IP STARS

Managing Intellectual Property IP STARS jest wiodącym źródłem informacji dla firm oraz osób fizycznych poszukujących doświadczonych prawników w zakresie spornych i niespornych porad dotyczących własności intelektualnej. Managing IP zajmuje się badaniami i rankingiem firm od 1990 roku.

Badania dla IP STARS obejmują sporne i bezsporne prace nad własnością intelektualną. Prowadzone są przez doświadczony zespół analityków badawczych i dziennikarzy w biurach w Hong Kongu, Londynie i Nowym Jorku.

Każdego roku analitycy uzyskują informacje od tysięcy firm, praktyków IP i ich klientów poprzez wywiady, pocztę elektroniczną i ankiety internetowe. Przed opracowaniem rankingów, analitycy przeprowadzają również własne niezależne badania, w tym analizę publicznie dostępnych informacji (takich jak dane z sądów lub biur IP) oraz istniejących danych na temat firm.

Aspekty oceniane w rankingach firm obejmują wiedzę specjalistyczną, obciążenie pracą, reputację rynkową, wyniki osiągnięte przez klientów oraz unikalne mocne strony w danym obszarze praktyki. Oceny dotyczące tego, które firmy należy umieścić w rankingach oraz na jakim poziomie i w jakim obszarze praktyki powinny się znaleźć, uwzględniają wszystkie te informacje.

Badania są prowadzone rygorystycznie i bezstronnie. Żadna firma ani osoba fizyczna nie może płacić za uszeregowanie lub wpływ na wyniki. Nie ma opłat za udział w badaniach.

SKUBISZ Kancelaria Prawno-Patentowa została wielokrotnie uwzględniona w IP STARS:

  • w 2022 r. - prof. Ryszard Skubisz i dr Jarosław Dudzik zostali uznani za TRADE MARK STAR 2022
  • w 2021 r. - prof. Ryszard Skubisz został uznany za TRADE MARK STAR 2021, a Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajęła 2. miejsce z zakresu spraw spornych dot. znaków towarowych
  • w 2020 r. - prof. Ryszard Skubisz został uznany za TRADE MARK STAR 2020, a Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajęła 2. miejsce z zakresu spraw spornych dot. znaków towarowych
  • w 2019 r. - prof. Ryszard Skubisz został uznany za TRADE MARK STAR 2019, a Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajęła 2. miejsce z zakresu spraw spornych dot. znaków towarowych
  • w 2018 r. - prof. Ryszard Skubisz został uznany za TRADE MARK STAR 2018, a Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajęła 2. miejsce z zakresu spraw spornych dot. znaków towarowych
  • w 2017 r. - prof. Ryszard Skubisz został uznany za TRADE MARK STAR 2017, a Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa zajęła 2. miejsce z zakresu spraw spornych dot. znaków towarowych
  • w 2016 r. - prof. Ryszard Skubisz został wymieniony jako jeden z TRADE MARK STARS oraz zajął 2. miejsce w rankingu na najlepszych prawników z zakresu „spraw spornych dot. znaków towarowych oraz praw autorskich”