Konferencja "Znaki towarowe i ich ochrona" 8-9 czerwca 2018 r.

Data publikacji: 27/06/2018 |  Kategorie: Wydarzenia

W dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja naukowa pt. „Znaki towarowe i ich ochrona". Wydarzenie zorganizowane przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej UMCS oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica zgromadziło ponad 200 słuchaczy, wśród których znaleźli się praktycy oraz teoretycy prawa.

Gospodarzem konferencji był prof. Ryszard Skubisz. Program wydarzenia obejmował wszystkie najważniejsze i aktualne w praktyce problemy prawa znaków towarowych. Jedynym wystąpieniem o charakterze pozaprawnym był gościnny wykład psychologa prof. Andrzeja Falkowskiego pt. „Podobieństwo oznaczeń a niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd: perspektywa psychologiczna”.

Referentami oraz moderatorami podczas konferencji było osoby o znaczącym dorobku oraz uznanej pozycji naukowej reprezentujący wszystkie wiodące krajowe ośrodki akademickie. Wśród prelegentów obecni byli również pracownicy naszej Kancelarii. Pierwszego dnia obrad dr Michał Mazurek wygłosił referat pt. „Implementacja dyrektywy 2015/2436 o znakach towarowych do prawa polskiego". Drugiego dnia dr Jarosław Dudzik zaprezentował zebranym słuchaczom zagadnienie pt. „Ustalenie miejsca pierwszego wprowadzenia do obrotu towaru ze znakiem towarowym". Licznie zebrani pracownicy naszej Kancelarii aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu wymieniając poglądy i doświadczenia z uczestnikami konferencji zarówno w trakcie bardzo ożywionych dyskusji panelowych, jak i w kuluarach.

Więcej zdjęć mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej: http://snpsi.umcs.pl/…/konferencja-8-9-06-20…/galeria-zdjec/

UDOSTĘPNIJ