Pożegnanie Pani Profesor Elżbiety Traple

Data publikacji: 25/08/2021 |  Kategorie: Kancelaria

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Elżbiety Traple
długoletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Żegnamy zasłużoną wychowawczynię wielu pokoleń prawników, adwokata, wybitnego praktyka i teoretyka prawa, specjalistkę w dziedzinie prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a przede wszystkim dobrego człowieka.

Rodzinie zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Ryszard Skubisz z współpracownikami

UDOSTĘPNIJ