Prawnicy Kancelarii Skubisz współautorami komentarza do ustawy o radiofonii i telewizji

Data publikacji: 22/12/2020 |  Kategorie: Kancelaria

Serdecznie zachęcamy do lektury wydanego przez Wolters Kluwer Polska komentarza do Ustawy o radiofonii i telewizji pod redakcją dr. hab. Adriana Niewęgłowskiego. Jest to najbardziej aktualny komentarz, stanowiący kompendium wiedzy o ustawie o radiofonii i telewizji. Porusza zagadnienia takie, jak: pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w strukturze organów państwowych, przekazy handlowe w reklamach i mediach, kształtowanie programów radiowych i telewizyjnych przez nadawców, koncesja w zakresie rozpowszechniania programów, zadania publiczne radiofonii i telewizji, audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów ustawy. Współautorami komentarza są prawnicy z naszej Kancelarii: Adrian Niewęgłowski, Tomasz Drab oraz Cezary Zapała.

UDOSTĘPNIJ