Prawnicy z kancelarii SKUBISZ prelegentami 35. Seminarium Urzędu Patentowego RP adresowanego do rzeczników patentowych szkół wyższych oraz wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” | 12-16 września 2016 r. | Cedzyna koło Kielc

Data publikacji: 16/09/2016 |  Kategorie: Wydarzenia

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz i dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska (SKS) wygłosili wykład pt. „Nowa dyrektywa o znakach towarowych. Charakterystyka ogólna i wybrane problemy”

Dr Jarosław Dudzik oraz dr Michał Mazurek poprowadzili warsztaty pt” Użycie symboli narodowych jako elementu znaków towarowych”

Dr Michał Mazurek wygłosił wykład pt. „Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jako przeszkoda rejestracji unijnego znaku towarowego”

Dr Jarosław Dudzik wygłosił wykład pt. Import równoległy produktów farmaceutycznych

Mec. Ewa Jaroszyńska-Kozłowska wygłosiła wykład pt ” Wymogi definicji znaku towarowego jako uzasadnienie odmowy rejestracji”.

Program 35. Seminarium Urzędu Patentowego RP

UDOSTĘPNIJ