Lista publikacji Cezarego Zapały

Art. 4 ust. 9, 29, 30; Art. 15a; Art. 18a, Art. 20b; Art. 20c

w: Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, red. A. Niewęgłowski, Warszawa 2020

df79a5b-ustawa-o-radiofonii-

Przetwarzanie informacji i danych osobowych w rolnictwie w ramach Big Data

w: Studia Iuridica, 2018, t. LXXVIII, s. 519.

Studia Iuridica Miscellanea zeszyt 76

Znaczenie odstępstwa rolnego w działalności gospodarczej

w: Studia Prawnicze i Administracyjne, 2018, nr 1 (23), s. 39.

Studia Prawnicze i Administracyjne nr 23

Redakcja (wspólnie z dr hab. A. Niewęgłowskim i N. Tomasiak)

w: „Prawo autorskie a działalność wydawnicza”, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin 2018.

pa-dw

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Własność intelektualna w działalności gospodarczej

w: Monitor Prawa Handlowego, 2017, nr 1, s. 43.

MPHx500

Prawne aspekty obrotu żywnością genetycznie modyfikowaną w Unii Europejskiej i Polsce

w: Studenckie Zeszyty Naukowe, Lublin 2016, Vol. XIX, nr 30, s. 105.

cover_issue_121_pl_PL

Odpowiedzialność autora programu komputerowego i producenta SaaS w polskim porządku prawnym

w: Internet a prawo autorskie, red. naukowa Adrian Niewęgłowski, Mateusz Chrzanowski, wyd. UMCS, Lublin 2016.

internet_prawo_autorskie