Lista publikacji Ewy Bieżycy

Oznaczenie geograficzne jako znak towarowy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (współautor M. Trzebiatowski)

w: Glosa 2/2010.

Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 1/2012

Zawieszenie postępowania w trybie art. 97§1 pkt 4 kpa ze względu na inne postępowanie prowadzone przez ten sam organ (na tle spraw z zakresu prawa własności przemysłowej), współautor M. Trzebiatowski,

w: Monitor Prawniczy 13/2009.

monitor-prawniczy