Lista publikacji Tomasza Draba

Komentarz do art. 21 a, 21c, 21d, 31, 31c, 47j

w: Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, red. A. Niewęgłowski, Warszawa 2020

df79a5b-ustawa-o-radiofonii-

Badanie identyczności i podobieństwa towarów lub usług w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2019, zeszyt 145

1689-7080_145

Niezależna pozycja odróżniająca zajmowana przez wcześniejszy znak towarowy w późniejszym złożonym znaku towarowym

w: Znaki towarowe i ich ochrona, red. R. Skubisz, Warszawa 2019

18646-znaki-towarowe-i-ich-ochrona-ryszard-skubisz

Privatization of Public Law. Selected Issues

w: Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin 2017

6bc649d60472d26900f2d0362b3052ac771ace0e