Ranking WTR Global Leaders: Private Practice

Data publikacji: 16/09/2020 |  Kategorie: Kancelaria / Nagrody

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. Ryszard Skubisz został wskazany po raz drugi jako jeden z rekomendowanych prawników przez czasopismo World Trademark Review w rankingu Światowi Liderzy: Prywatna Praktyka (WTR Global Leaders: Private Practice).

WTR Global Leaders korzysta z wiodących na rynku projektów badawczych: WTR 1000 i WTR 300, aby zidentyfikować "najlepszych z najlepszych" w dziedzinie znaków towarowych. Katalog badawczy WTR 1000, który skupia się wyłącznie na praktykach z prawa znaków towarowych, identyfikuje wiodących graczy z 80 kluczowych jurysdykcji na świecie. Pełnoetatowy zespół badawczy przeprowadza wywiady bezpośrednie i telefoniczne oraz wymienia się korespondencją w ciągu kilku miesięcy z setkami prawników i ich klientami. Aby zakwalifikować się do WTR Global Leaders osoba musi być wcześniej zaliczona do złotej kategorii WTR 1000.

Jak wskazuje World Trademark Review: "Wszyscy, którzy znaleźli się w rankingu WTR Global Leaders, zasługują na szczególną uwagę nie tylko ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia, ochrony, zarządzania i egzekwowania istotnych praw do marki, ale również ze względu na swoją zdolność do innowacji, inspirowania i wychodzenia ponad to, aby dostarczać produkty swoim klientom.".

Serdecznie gratulujemy również pozostałym wyróżnionym w rankingu osobom!

Więcej informacji: https://www.worldtrademarkreview.com/trademark-law/wtr-global-leaders-private-practice-1

UDOSTĘPNIJ