Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że 12 lipca 2023 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych UMCS jednogłośnie nadała Tomaszowi Drabowi - radcy prawnemu w naszej Kancelarii - stopień doktora nauk prawnych. Dysertacja Tomasza Draba była…