W dniach 16-20 listopada 2020 odbyło się coroczne spotkanie INTA – International Trademark Association, międzynarodowej organizacji zrzeszającej właścicieli znaków towarowych i specjalistów w ochronie znaków towarowych. W tym roku Annual Meeting & Leadership Meeting…