Urząd Patentowy RP w dniach 30-31 maja 2019 r. organizuje Sympozjum naukowe "Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej". W trakcie dwudniowego wydarzenia zaprezentowane zostaną m.in. zagadnienia związane z pojęciem wizerunku jako przedmiotu ochrony, strategią ochrony dóbr kultury…