Geograficzne oznaczenia pochodzenia

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa wspiera w sprawach z zakresu geograficznych oznaczeń pochodzenia

  • Geograficzne oznaczenia pochodzenia stają się w praktyce coraz ważniejszym środkiem komunikacji pomiędzy konsumentami a producentami i tym samym stymulowania popytu na produkty rolne i środki spożywcze opatrywane tymi oznaczeniami. W ostatnich latach coraz większe znaczenie gospodarcze mają naturalne wody mineralne, wody źródlanewody stołowe. Etykiety wód powinny zawierać ściśle określone informacje o pochodzeniu produktów. Skutkiem wzrostu znaczenia gospodarczego wszystkich geograficznych oznaczeń pochodzenia jest konieczność ich ochrony prawnej.

  • Prawnicy kancelarii łączą wiedzę praktyczną ze znajomością orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Unii Europejskiej, sądów polskich, jak również sądów największych państw członkowskich Unii Europejskiej.

  • Kancelaria przygotowuje opinie prawne w zakresie obierania i zgodnego z prawiem używania oznaczeń zawierających informacje odwołujące się do miejsca pochodzenia różnego rodzaju produktów. W szczególności prawnicy kancelarii prowadzą postępowania dotyczące naruszenia praw z rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych wpisanych do rejestru Komisji Europejskiej. Reprezentują również przedsiębiorców w sporach na tle ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczących geograficznych oznaczeń pochodzenia. Wielokrotnie występowali w sporach dotyczących wprowadzenia w błąd poprzez używanie w obrocie oznaczeń geograficznych.