JAKUB PAWLUCZUK - aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Za pracę magisterską pt. „Utwór zależny w nowoczesnych gatunkach twórczości” zdobył wyróżnienie Ministra Edukacji i Nauki w XIX edycji konkursu, organizowanego przez Urząd Patentowy RP, na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej.

Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.

W czasie studiów angażował się w działalność Centrum Praktyk Sądowych, organizowaną przez Studencką Poradnię Prawną. Stypendysta stypendium Rektora UWB dla najlepszych studentów.

Biegle posługuje się językiem angielskim.