Zmiany w warszawskim zespole

Data publikacji: 10/05/2019 |  Kategorie: Kancelaria

Miło nam poinformować, że od maja 2019 roku warszawskim zespołem Kancelarii kieruje mecenas Ewa Jaroszyńska-Kozłowska.

Ewa Jaroszyńska-Kozłowska jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Ukończyła studia prawnicza na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studiowała stosunki międzynarodowe na The American University w Waszyngtonie, USA. W kancelarii SKUBISZ pracuje od 2002 roku. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Specjalizuje się natomiast w prawie znaków towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony nietypowych znaków towarowych (znaki kolorowe, trójwymiarowe) oraz ochrony postaci produktu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz zarządzania i bieżącej opieki nad zgłoszonymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi Klientów. Reprezentuje Klientów krajowych i zagranicznych w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

UDOSTĘPNIJ

BIURO W LUBLINIE

ul. Piastowska 31
20-610 Lublin
tel.: +48 81 524 56 50
fax: +48 81 525 15 75

 

BIURO W WARSZAWIE

ul. Bagno 2 lok. 185
00-112 Warszawa
tel.: +48 22 859 26 60
fax: +48 22 597 26 14