Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki dołączył do zespołu Kancelarii

Data publikacji: 15/01/2019 |  Kategorie: Kancelaria

Miło nam poinformować, że w dniu 2 stycznia 2019 r. do zespołu naszej Kancelarii w roli Of Counsel dołączył Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki.

Prof. Andrzej Jakubecki jest uznanym specjalistą w dziedzinie prawa procesu cywilnego oraz prawa upadłościowego. W swym dorobku naukowym ma (jako współautor i redaktor) komentarze do kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest również autorem monografii z zakresu postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz współautorem opracowań systemowych dotyczących postępowania zabezpieczającego, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak też prawa własności przemysłowej.

UDOSTĘPNIJ

BIURO W LUBLINIE

ul. Piastowska 31
20-610 Lublin
tel.: +48 81 524 56 50
fax: +48 81 525 15 75

 

BIURO W WARSZAWIE

ul. Bagno 2 lok. 185
00-112 Warszawa
tel.: +48 22 859 26 60
fax: +48 22 597 26 14