Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki dołączył do zespołu Kancelarii

Data publikacji: 15/01/2019 |  Kategorie: Kancelaria

Miło nam poinformować, że w dniu 2 stycznia 2019 r. do zespołu naszej Kancelarii w roli Of Counsel dołączył Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki.

Prof. Andrzej Jakubecki jest uznanym specjalistą w dziedzinie prawa procesu cywilnego oraz prawa upadłościowego. W swym dorobku naukowym ma (jako współautor i redaktor) komentarze do kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest również autorem monografii z zakresu postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz współautorem opracowań systemowych dotyczących postępowania zabezpieczającego, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak też prawa własności przemysłowej.

UDOSTĘPNIJ