Lista publikacji Szymona Karpierza

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie znaków towarowych (skutki wyroku SN w sprawie „milksełko”) w świetle regulacji krajowych i unijnych

w: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłacznymi, (red.) Alicja Adamczak, Zeszyt 41.

Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzanie prawami wyłącznymi. Zeszyt 41

Prawa autorskie i licencje w IT, Wiedza i Praktyka, 2014 (współautor)

Prawa autorskie i licencje w IT

Ochrona danych osobowych w informatyce, Wiedza i Praktyka, 2014 (współautor)

Ochrona danych osobowych w informatyce