Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej wyrokiem z dnia 18 czerwca 2024 r. oddalił w całości powództwo Audi A.G. dotyczące rzekomego naruszenia prawa do znaku towarowego związanego z oferowaniem nieoryginalnych części…