Start up-y

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa wspiera osoby rozpoczynające swoją działalność w ramach start up-ów.

  • Pojawienie się start up-ów na rynku, czyli inicjatyw przedsiębiorczych, które charakteryzuje innowacyjność oferowanych usług lub produktów i krótki okres obecności na rynku, spowodowało konieczność wypracowania rozwiązań prawnych, które umożliwiają wstępne działanie takich podmiotów na rynku, a następnie ustalenie w jakiej formie prawnej mają docelowo działać.

  • Prawnicy SKUBISZ Kancelaria Prawno-Patentowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób tworzącym start up-y pomagają rozpocząć działalność, przygotować niezbędne dokumenty, ochronić prawa niematerialne, a także przeszkolić osoby zarządzające jak i pracowników, aby działały zgodne z prawem.

Główne usługi

01

Rozpoczęcie działalności

Każdy przedsiębiorca, zakładając start-up, musi dokładnie się zastanowić, jaką formę prawną działalności przyjąć. Kancelaria SKUBISZ, po zapoznaniu się z zakresem planowanej działalności, doradza czy w danym przypadku lepiej prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, założyć spółkę czy skorzystać z inkubatorów przedsiębiorczości. Przygotowujemy również wszelką dokumentację niezbędną do działania start upów.

02

Własność intelektualna

Kancelaria Prawno-Patentowa SKUBISZ pomoże chronić własność intelektualną start-upu. Począwszy od ochrony logotypu, nazwy firmy oraz nazwy domeny internetowej. Ponadto oferujemy usługi z zakresu rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego oraz patentu. Bronimy przed czynami nieuczciwej konkurencji.

03

Umowy i regulaminy

Oferujemy również pomoc w zakresie przygotowywania oraz sprawdzania umów zawieranych z klientami, kontrahentami, wspólnikami. Opracowujemy również regulaminy dla oferowanych usług, serwisów oraz konkursów.

04

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia, które pozwalają zrozumieć jak bezpiecznie prowadzić biznes. Tłumaczymy jak stosować przepisy, opisujemy ważne akty prawne, wprowadzamy do tematyki praw niematerialnych, ochrony danych osobowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.