ZUZANNA SŁUPICKA – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 2015 roku. W kancelarii SKUBISZ pracuje od 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Łodzi oraz Warszawie, a także pracując jako prawnik dla jednego z największych przedsiębiorstw na świecie.

Jej zainteresowania zawodowe oraz badawcze koncentrują się na prawie własności intelektualnej, przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Na co dzień współpracuje z klientami polskimi oraz zagranicznymi reprezentując ich w postępowaniach spornych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), Sądem Unii Europejskiej, Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Prowadzi sprawy związane z naruszeniem praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz z czynami nieuczciwej konkurencji.

Jej praca magisterska pt. „Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd i ryzyko skojarzenia jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu naruszenia znaku towarowego” zdobyła nagrodę Kancelarii Patentowej w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej oraz wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Wolters Kluwer S.A. i redakcję miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2014/2015.

Organizatorka ogólnopolskich konferencji z prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

  • doradztwo i bieżąca obsługa prawna globalnej grupy kapitałowej z branży kosmetyków i środków higieny osobistej
  • przygotowywanie umów i ugód z zakresu znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, prawa autorskiego i prawa IT
  • prowadzenie, w imieniu największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce, postępowań sprzeciwowych oraz o unieważnienie praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe
  • prowadzenie i ugodowe zakończenie, w imieniu jednego z największych na świecie producentów środków higieny osobistej, postępowania sprzeciwowego wobec zgłoszenia znaku towarowego
  • prowadzenie, w imieniu globalnej grupy kapitałowej z branży kosmetyków i środków higieny osobistej, sporów dotyczących nieuczciwej reklamy
  • prowadzenie postępowań o unieważnienie i wygaszenie kolorowych znaków towarowych światowej sieci stacji benzynowej

Prawo i psychologia w ochronie znaku towarowego na rynku konkurencyjnym

w: MARKETING I RYNEK, 2019, nr 6

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE ZUZANNY SŁUPICKIEJ