Własność intelektualna w postępowaniu celnym

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje pomoc w problemach z zakresu postępowania celnego w ramach własności intelektualnej

  • Prawnicy Kancelarii Prawno-Patentowej SKUBISZ mają bogate doświadczenie oraz wszechstronną wiedzę z zakresu problematyki stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne.

  • Przepisy tego ostatniego rozporządzenia umożliwiają podmiotom dążącym do egzekwowania praw własności intelektualnej złożenie odpowiedniego wniosku do organów celnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Środki podejmowane przez organy celne na podstawie przedmiotowego rozporządzenia mają charakter tymczasowy i zapobiegawczy, jednak pozwalają skutecznie zablokować import do Unii Europejskiej towarów, co do których istnieje podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej (przykładowo takich jak: unijny lub krajowy znak towarowy, patent, wzór wspólnotowy, prawo autorskie itp.).

  • SKUBISZ Kancelaria Prawno-Patentowa zapewnia obsługę prawną zarówno podmiotom chcącym poprawić skuteczność egzekwowania przysługujących im praw własności intelektualnej, jak i podmiotom oczekującym fachowej obsługi prawnej w sporach z organami celnymi ,które dotyczą stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne.

Główne usługi

01

Doradztwo i opiniowanie

Doradztwo prawne oraz opiniowanie w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej w postępowaniu celnym

02

Reprezentacja

Reprezentujemy właścicieli praw własności intelektualnej w postępowaniach związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej przez organy celne; importerów w postępowaniach administracyjnych dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne np. wnoszenie odwołań od decyzji organów celnych w przedmiocie zawieszenia zwolnienia towaru lub zatrzymania towaru na podstawie art. 17 Rozporządzenia 608/2013 oraz importerów w postępowaniach sądowo-administracyjnych toczących się przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczących stosowania przez organy celne przepisów Rozporządzenia 608/2013.