ALICJA ŻYWICKA - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie jest aplikantką radcowską przy OIRP w Lublinie.  

Doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi znajdującymi się na terenie Lublina, Szczecina oraz Poznania. Pracowała również w prywatnym podmiocie specjalizującym się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych. 

Spektrum zainteresowań zawodowych skupia wokół ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz prawa pracy.

Prawo do pierwszych wydań lub do wydań naukowych i krytycznych utworów

w: Prawo autorskie a działalność wydawnicza, red. A. Niewęgłowski, N. Tomasiak, C. Zapała

Ochrona ras zwierzą w prawie własności intelektualnej

w: Własność intelektualna w działalności gospodarczej, red. A. Niewęgłowski, I. Nowak, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 139-147

Problematyka przestrzegania podstawowych praw człowieka w dobie walki z pandemią COVID-19 – zagadnienia wybrane

w: Powszechny system praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022