Ochrona danych osobowych

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje usługi z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności i cyberbezpieczeństwa

  • SKUBISZ Kancelaria Prawno-Patentowa posiada kilkuletnie doświadczenie w realizowaniu spraw z zakresu ochrony danych osobowych

  • RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to specyficzny akt prawny, który zobowiązuje osoby fizyczne i prawne, które przetwarzają dane osobowe do zmiany dotychczasowych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, fizycznego, jak i organizacyjnego.

  • Prawidłowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych wymaga przeprowadzenia analizy aktualnego stanu faktycznego. W szczególności należy ustalić zakres przetwarzanych danych osobowych, jakie zbiory i bazy danych są gromadzone, jakie środki bezpieczeństwa zostały zastosowane, a także czy funkcjonuje odpowiednia dokumentacja, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem. We wszystkich tych aspektach Kancelaria prawna oferuje swoją pomoc.

Główne usługi

01

Audyt i analiza

Dokonujemy sprawdzenia w jaki sposób przetwarzają Państwo dane osobowe, a także jakie kroki należy podjąć, aby stworzyć kompleksowy system ochrony informacji

02

Wdrażanie
systemu ochrony danych osobowych

Przygotowujemy pełny system ochrony danych osobowych dostosowany do Państwa działalności i spełniający wszystkie wymogi prawne

03

Umowy
i dokumenty

Przygotowujemy wszelkie umowy z zakresu ochrony danych osobowych. W szczególności tworzymy umowy powierzenia danych, upoważnienia, ewidencje, politykę bezpieczeństwa informacji, instrukcję zarządzania systemem informatycznym i wiele innych

04

Aktualizowanie
i dostosowywanie

W przypadku wdrożonych już systemów ochrony danych osobowych możemy dokonać analizy i przygotować raport, a także wdrożyć niezbędne zmiany, aby dostosować system do RODO. Ponadto doradzamy i proponujemy rozwiązania dla niestandardowych problemów związanych z ochroną danych osobowych.

05

Szkolenia

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia działań zwiększających świadomość pracowników przetwarzających dane osobowe oferujemy doradztwo i szkolenia zarówno dla administratorów danych osobowych, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, a także dla pozostałych pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego

Skorzystaj z naszych elektronicznych usług

Kliknij, aby przejść do wygodnego formularza wyceny usług