EWA BIEŻYCA – prawnik, w zespole kancelarii od 2004 r., na początku jako asystentka prof. Skubisza, obecnie pracuje na stanowisku office manager.

Zajmuje się sprawami organizacyjnymi i finansowymi. Koordynuje korespondencją z Klientami w Kancelarii w Lublinie. Planuje, nadzoruje i kontroluje wszystkie prace związane z zarządzaniem personelem w Kancelarii.

Posiada bardzo dobre umiejętności organizacyjne i interpersonalne. Bez niej trudno by było ogarnąć praktyczne aspekty funkcjonowania Kancelarii. Precyzyjna i uporządkowana, dzięki czemu w sprawach organizacyjnych i finansowych panuje idealny porządek. Nieustannie rozwija swoje kompetencje wdrażając nowoczesne rozwiązania i strategie ułatwiające funkcjonowanie Kancelarii.

Jej zainteresowania w prawie własności przemysłowej koncentrują się wokół zagadnień dotyczących  prawa oznaczeń geograficznych. Autorka publikacji z tego obszaru. Uczestniczka wielu szkoleń i sympozjów w zakresie prawa własności przemysłowej.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Oznaczenie geograficzne jako znak towarowy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (współautor M. Trzebiatowski)

w: Glosa 2/2010.

Zawieszenie postępowania w trybie art. 97§1 pkt 4 kpa ze względu na inne postępowanie prowadzone przez ten sam organ (na tle spraw z zakresu prawa własności przemysłowej), współautor M. Trzebiatowski,

w: Monitor Prawniczy 13/2009.

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE EWY BIEŻYCY