Zmiany w prawie własności przemysłowej

Data publikacji: 18/03/2019 |  Kategorie: Blog / Zmiany w prawie
W dniu 16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej. Jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczącej znaków towarowych. Z perspektywy przedsiębiorców nowelizacja wprowadza korzystne rozwiązania. Przede wszystkim, ułatwia rejestrację nowych rodzajów znaków towarowych (tzw. znaków niekonwencjonalnych), np. znaków ruchomych, multimedialnych, hologramów. Wynika to z tego, że obecnie nie ma już wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej, a wystarczy możliwość przedstawienia go w rejestrze znaków towarowych w sposób umożliwiający ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znaki te będą zgłaszane do Urzędu Patentowego RP w formie plików elektronicznych JPEG, MP3 lub MP4. Ponadto, ustawa upraszcza sposób przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. W tym celu nie jest już konieczne złożenie pisemnego wniosku i wydanie decyzji przez UPRP, a jedynie należy wnieść opłatę za kolejny okres ochrony.

UDOSTĘPNIJ