Ruszył nabór uzupełniający wniosków o przyznanie dotacji w ramach Ideas Powered for Business SME Fund – programu unijnego, którego celem jest m. in. dofinansowanie zgłoszeń znaków towarowych czy wzorów.

W Polsce beneficjenci SME Fund mają możliwość otrzymania 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych (np. w Urzędzie Patentowym RP), regionalnych i unijnych znaków towarowych i wzorów (zgłoszenie w EUIPO). Każdy przedsiębiorca może uzyskać zwrot kosztów do maksymalnej łącznej kwoty 1 500 euro.

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w UE. Do kategorii mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą te, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz których obrót roczny nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Wysokość dotacji jest uzależniona od liczby znaków towarowych bądź wzorów, które wnioskodawca planuje zarejestrować oraz od wysokości opłat podstawowych za takie zgłoszenie. Jak zostało wspomniane powyżej, kwota dotacji ma służyć pokryciu połowy opłaty podstawowej za zgłoszenie, co przykładowo oznacza 425 eur na znak towarowy w przypadku zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub 200 zł dla znaków towarowych zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP.

Decyzja o liczbie zgłoszonych znaków towarowych lub wzorów oraz o zasięgu terytorialnym ich ochrony jest uzależniona od strategii biznesowej przyjętej przez danego przedsiębiorcę. Jeśli przedsiębiorca operuje wyłącznie na terytorium jednego państwa, wystarczająca będzie ochrona na poziomie krajowym. W przypadku działalności gospodarczej na szerszą skalę konieczne może się okazać zgłoszenie znaków towarowych bądź wzorów w EUIPO lub w innych regionalnych urzędach ds. własności intelektualnej. Podejmując decyzję o zakresie ochrony swojego oznaczenia bądź wzoru kluczowe jest uwzględnienie nie tylko aktualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, ale i jego planów i przyszłej sytuacji na rynku.

Więcej informacji dot. tego programu można uzyskać na stronie https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund lub u naszych prawników – Anna Grzywacz (anna.grzywacz@skubisz.pl) lub Cezary Zapała (cezary.zapala@skubisz.pl)


anna-grzywacz-box

Anna Grzywacz

Aplikant radcowski

ANNA GRZYWACZ
APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła dwa kierunki – prawo oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów. Studiowała również na Uniwersytecie w Barcelonie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji jak i prawie własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych.