Własność intelektualna w postępowaniu karnym

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje pomoc w ramach postępowań karnych

  • Prawno-karna ochrona własności intelektualnej ma z założenia charakter pomocniczy wobec ochrony realizowanej na gruncie prawa cywilnego. Jednak nierzadko, zwłaszcza w przypadku oczywistego naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich, sankcja karna może okazać się bardzo skuteczna.

  • Prawnicy Kancelarii Prawno-Patentowej SKUBISZ dysponują dużą wiedzą połączoną z doświadczeniem w zakresie ochrony własności intelektualnej na gruncie prawa karnego. Szczególnym obszarem zainteresowań Kancelarii jest wykładnia i stosowanie art. 305 Ustawy Prawo własności przemysłowej, który penalizuje m.in. obrót towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym.

  • Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno osobom pokrzywdzonym działaniem stanowiącym naruszenie praw własności intelektualnej, jak i osobom podejrzanym lub oskarżonym o tego typu działania.

Główne usługi

01

Opiniowanie

Sporządzamy opinie prawne dotyczące przesłanek i zakresu penalizacji naruszeń praw własności intelektualnej.

02

Obrona

Oferujemy pomoc w obronie w postępowaniu karnym

03

Reprezentacja

Reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach karnym dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, w tym działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Ponadto reprezentujemy podejrzanych w fazie in rem postępowania przygotowawczego dotyczącego karalnego naruszenia praw własności intelektualnej oraz Klientów w postępowaniach karnych toczących się przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.