Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym dokonał wykładni przepisów dyrektywy 2001/83/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, ze zmianami oraz art. 36 TFUE...