Wielu przedsiębiorców wychodzi z założenia, że rejestracja ich oznaczenia zapewnia mu wystarczająca ochronę. Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy skutkuje nie tylko udzieleniem prawa wyłącznego właścicielowi znaku, ale rodzi również pewne obowiązki, o czym przedsiębiorcy często nie pamiętają lub…