Dr Jarosław Dudzik

Korzystny wyrok TSUE w sprawie C-387/18 Delfarma

Skubisz Kancelaria Prawno Patentowa uzyskała korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w jedynym jak dotąd postępowaniu prejudycjalnym dotyczącym interpretacji prawa UE w odniesieniu do przepisów polskiego prawa farmaceutycznego (sprawa C-387/18 Delfarma). Doktor Jarosław…