Umowy handlowe i gospodarcze

Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa wspiera Klientów w sprawach z zakresu przygotowania i analizy umów handlowych i gospodarczych

  • Podstawą codziennego funkcjonowania przedsiębiorców są umowy, zarówno dwustronnie, jak też jednostronnie profesjonalne. Prawidłowo przygotowana umowa stabilizuje stosunki prawne, w których pozostaje przedsiębiorca. Niweluje widmo pojawienia się potencjalnych sporów w przyszłości.

  • Prawnicy SKUBISZ Kancelaria Prawno-Patentowa od lat doradzają Klientom w dziedzinie prawa umów handlowych. W zakresie specjalizacji mieszczą się zagadnienia związane z umowami nazwanymi (komis, umowy budowlane, umowy dostawy, kontrakty przewozowe), jak również nienazwanymi (umowy know-how, consultingu, wdrożeniowe, koncernowe).

  • Prawnicy Kancelarii zapewniają pomoc prawną w dziedzinie umów założycielskich spółek prawa handlowego oraz dokumentów ustrojowych stowarzyszeń, spółdzielni, czy fundacji

Główne usługi

01

Sporządzanie umów

Przygotowujemy formularze umów nazwanych oraz nienazwanych dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klientów. Oprócz poszczególnych rodzajów umów sporządzamy wzorce umowne dla przedsiębiorców, będące podstawą ich funkcjonowania (np. regulaminy praw własności intelektualnej, regulaminy świadczenia usług na rzecz konsumentów).

02

Audyt

Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie w przeprowadzeniu audytu w zakresie realizacji umów w przedsiębiorstwie (kontrola umów o pracę, umów o dzieło i zlecenia). Na podstawie rezultatów kontroli proponujemy rozwiązania modelowe, które pozwolą usprawnić proces wykonywania umów i zwiększyć bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcy.

03

Reprezentacja

Oferujemy zastępstwo prawne w sporach dotyczących zawarcia i wykonania umów zarówno przed krajowymi, jak i zagranicznymi sądami oraz organami administracyjnymi. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu mediacji w dziedzinie spraw związanych z umowami handlowymi.

04

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu: sposobów zawierania umów, redagowania kontraktów w obrocie profesjonalnym, umów założycielskich spółek, odpowiedzialności odszkodowawczej w obrocie profesjonalnym, dodatkowych zastrzeżeń umownych, umów w dziedzinie handlu elektronicznego, kontraktów dotyczących badań i rozwoju oraz wdrożeń.

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego