Prawo reklamy

Prawnicy Kancelarii Skubisz posiadają wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem i reprezentacją Klientów w sprawach dotyczących marketingu i reklamy.

  • W szczególności reprezentowaliśmy naszych Klientów lub doradzaliśmy Im w wielu precedensowych sprawach dotyczących reklamy jako czynu nieuczciwej konkurencji – a zwłaszcza reklamy wprowadzającej w błąd oraz nieuczciwej reklamy porównawczej.

  • Prowadząc te sprawy, doradzaliśmy i reprezentowaliśmy Klientów, którymi są globalni producenci towarów codziennego użytku, operatorzy telefonii komórkowej, jak również nadawcy telewizyjni.

  • W omawianym obszarze nasi Prawnicy łączą praktykę prowadzenia sporów o czyny nieuczciwej reklamy z aktywnością naukową. Ich nazwiska można odnaleźć wśród autorów wiodących publikacji z obszaru prawa reklamy, w tym również pierwszego polskiego Komentarza do przepisów regulujących nieuczciwą reklamę, jak również wśród prelegentów na konferencjach naukowych i branżowych. Zaangażowanie naukowe umożliwia nam śledzenie na bieżąco rozwoju prawa reklamy w innych państwach, a dzięki temu adaptowanie przyjmowanych tam rozwiązań do prawa polskiego.

Główne usługi

01

Porady
i opinie prawne

Udzielamy porad oraz sporządzamy specjalistyczne opinie prawne z obszaru prawa reklamy

02

Opiniowanie

Opiniujemy projekty komunikatów marketingowych i reklam

03

Reprezentacja

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących nieuczciwej reklamy, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w każdej fazie postępowania sądowego oraz w postępowaniach przed instytucjami autokontroli reklam (zwłaszcza Radą Etyki Reklamy)

04

Oceniamy

Oceniamy planowane lub podejmowane działania w celu ochrony interesów Klientów przed czynami nieuczciwej konkurencji oraz zapewnienia zgodności ich działań z przepisami prawa.

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego

Aktualności związane z prawem reklamy