Import równoległy

Prawnicy Kancelarii Skubisz specjalizują się w problematyce prawnej regulacji importu równoległego.

  • Od wielu lat doradzamy Klientom w celu wypracowania optymalnych rozwiązań, za pomocą których mogą oni zgodnie z prawem prowadzić działalność polegającą na imporcie równoległym. Prawnicy Kancelarii służą także swoją wiedzą i doświadczeniem Przedsiębiorcom zainteresowanym ochroną ich własności intelektualnej wobec bezprawnych działań w obszarze handlu równoległego.

  • Prawnicy Kancelarii Prawno-Patentowej SKUBISZ uczestniczyli jako pełnomocnicy w praktycznie wszystkich precedensowych sporach przed sądami polskim dotyczącymi importu równoległego przepakowanych produktów leczniczych. Rozstrzygnięcia wydane w tych postępowaniach ukształtowały krajową praktykę orzeczniczą i stanowiły istotny krok w kierunku zapewnienia zgodności prawa polskiego i praktyki jego stosowania z dorobkiem orzeczniczym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  • Posiadamy zatem bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej w handlu równoległym. Ponadto, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowo administracyjnych obejmujących kwestie regulacyjne importu równoległego. Na tym ostatnim polu reprezentowaliśmy naszych Klientów zarówno przed sądami polskimi, jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Główne usługi

01

Ocena działań

Oceniamy planowane lub podejmowane działania w celu wypracowania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo prawne klientów

02

Umowy

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz warunki dostawy towarów

03

Opinie prawne

Sporządzamy specjalistyczne opinie prawne w sprawach wymagających stosowania prawa UE

04

Reprezentacja Klientów

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących naruszenia własności intelektualnej w handlu równoległym, zarówno na etapie przedsądowym, jak również w każdej fazie postępowania sądowego; w sprawach sądowo administracyjnych z obszaru regulacji importu równoległego produktów leczniczych na każdym etapie postępowania; w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących zgodności krajowej regulacji importu równoległego produktów leczniczych z prawem UE.

Doświadczenie

Pracowaliśmy m.in. nad następującymi sprawami wymagającymi znacznego kunsztu prawnego

Aktualności związane z importem równoległym