KLAUDYNA SOŁTYSIŃSKA-TRYTEK – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie oraz pracując jako in-house lawyer u największego w Polsce producenta, importera i dystrybutora win. Specjalizuje się w prawie autorskim i nowych technologii. Prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej (znaki towarowe i wzory przemysłowe) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym prawa reklamy). Zajmuje się także problematyką ochrony dóbr osobistych.

Reprezentuje polskich i zagranicznych Klientów w postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu, w imieniu Klientów, sporów domenowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Doradza Klientom przy negocjowaniu i zawieraniu umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów licencyjnych oraz kontraktów handlowych.  

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 
 • doradztwo i reprezentacja producenta odzieży jednej z najbardziej rozpoznawalnych na rynku polskim marek w sporach o naruszenie praw do wzoru przemysłowego, praw autorskich oraz o czyny nieuczciwej konkurencji
 • prowadzenie, w imieniu jednego z największych na świecie dystrybutorów części samochodowych, sporów domenowych przed Sądem Polubownych ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji
 • doradztwo i reprezentacja jednego z najbardziej znanych polskich wydawnictw w sporze o naruszenie dóbr osobistych oraz o naruszenie praw autorskich do opracowań multimedialnych
 • doradztwo i reprezentacja globalnej grupy kapitałowej z branży kosmetyków i środków higieny osobistej w sporze o naruszenie praw autorskich do oprogramowania komputerowego
 • prowadzenie, w imieniu globalnej grupy kapitałowej z branży kosmetyków i środków higieny osobistej, sporów dotyczących nieuczciwej reklamy
 • doradztwo i reprezentacja jednego z najbardziej znanych producentów mleka i przetworów mlecznych w sprawie o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prowadzenie i ugodowe zakończenie, w imieniu jednego z największych na świecie producentów środków higieny osobistej, postępowania sprzeciwowego wobec zgłoszenia znaku towarowego
 • doradztwo i reprezentacja jednego z liderów branży transportowej w Polsce w postępowaniu spornym o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy
 • prowadzenie, w imieniu największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce, postępowań sprzeciwowych oraz o unieważnienie praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe
 • przygotowanie umów z zakresu prawa autorskiego i wzorów przemysłowych oraz umowy dystrybucji produktów na rynek amerykański dla znanego producenta i eksportera wysokiej jakości szkła dekoracyjnego i opakowaniowego
 • przygotowanie umów z zakresu prawa autorskiego i umów dystrybucyjnych dla najstarszego w Polsce wydawnictwa katolickiego
 • przygotowanie, dla jednego z największych przewoźników w Polsce, umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu oraz do know-how
 • przygotowywanie umów i ugód z zakresu znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, prawa autorskiego i prawa IT