CEZARY ZAPAŁA – rzecznik patentowy, administrator portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych Klientów Kancelarii.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa nowych technologii oraz prawa rolnego. 

Uczestnik, prelegent oraz koordynator wielu konferencji oraz szkoleń. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa rolnego, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.

Doświadczenie zdobywał w jednej z największych kancelarii prawnych w Lublinie.

Nominowany w konkursie Prawnik Pro Bono 2015 organizowanym przez Centrum Pro Bono i dziennik Rzeczpospolita.

  • udział w zespole prowadzącym postępowania sprzeciwowe oraz o unieważnienie praw ochronnych na krajowe i unijne znaki towarowe, w imieniu największej sieci sklepów dyskontowych w Polsce
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji dla kilku lubelskich ośrodków pomocy społecznej
  • prowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla jednej z największych instytucji kulturowych na Lubelszczyźnie
  • doradztwo w zakresie wdrażania RODO dla jednego z największych podmiotów certyfikujących
  • doradztwo i reprezentacja jednego z najbardziej znanych polskich wydawnictw w sporze o naruszenie dóbr osobistych oraz o naruszenie praw autorskich do opracowań multimedialnych
  • doradztwo we wdrażaniu RODO dla jednego ze stowarzyszeń tłumaczy
  • przygotowanie opinii prawnych z zakresu dopuszczalności wprowadzenia na rynek polski kilkunastu różnych zabawek dla dzieci

Przetwarzanie informacji i danych osobowych w rolnictwie w ramach Big Data

w: Studia Iuridica, 2018, t. LXXVIII, s. 519.

Znaczenie odstępstwa rolnego w działalności gospodarczej

w: Studia Prawnicze i Administracyjne, 2018, nr 1 (23), s. 39.

Redakcja (wspólnie z dr hab. A. Niewęgłowskim i N. Tomasiak)

w: „Prawo autorskie a działalność wydawnicza”, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin 2018.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Własność intelektualna w działalności gospodarczej

w: Monitor Prawa Handlowego, 2017, nr 1, s. 43.

Prawne aspekty obrotu żywnością genetycznie modyfikowaną w Unii Europejskiej i Polsce 

w: Studenckie Zeszyty Naukowe, Lublin 2016, Vol. XIX, nr 30, s. 105.

Odpowiedzialność autora programu komputerowego i producenta SaaS w polskim porządku prawnym

w: Internet a prawo autorskie, red. naukowa Adrian Niewęgłowski, Mateusz Chrzanowski, wyd. UMCS, Lublin 2016.

ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE CEZAREGO ZAPAŁY